Phân biệt Gốm và Sứ, các dòng Gốm Sứ Việt Nam

Phân biệt Gốm và Sứ, các dòng Gốm Sứ Việt Nam

Việt Nam ta có các dòng gốm sứ: Bát Tràng, Chu Đậu, Phù Lãng, Thanh Trì, Đông...
Gốm sứ Bát Tràng

Gốm sứ Bát Tràng

Gốm Bát Tràng là tên gọi chung cho các loại đồ gốm được sản xuất tại làng Bát Tràng, thuộc xã...